Leerlingenzorg

KiVa

KiVa Binnen onze school werken we het programma KiVa. KiVa is een schoolbreed programma om pesten te voorkomen, wat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegenaan van pesten onze basisschool. Het programma zet in op positieve...
Meer informatie

Leerlingvolgsysteem

De leerkracht volgt de ontwikkeling van uw kind in de klas. Dit doet de leerkracht door observeren, nakijken en toetsen. De resultaten hiervan worden beschreven in ons administratiesysteem. In groep 1 en 2 zal dit beschreven worden in een observatiesysteem....
Meer informatie

Intern Begeleider (IB)

Onze school besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg. Wij zien het als een belangrijke taak om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Hoe eerder een kind geholpen wordt, des te beter. Niet alle kinderen doorlopen de schoolperiode op dezelfde...
Meer informatie

School Maatschappelijk Werk (SMW)

Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om u, als ouders en/of verzorgers op weg te helpen als u problemen ervaart met de opvoeding van uw kind. Dit gebeurt in samenwerking met de intern begeleider.  Zijn er bijvoorbeeld veranderingen in de thuissituatie, is...
Meer informatie

Samenwerking met experts

Soms vragen wij hulp van buitenaf voor problemen in de ontwikkeling van uw kind. Met elkaar zoeken we naar de beste oplossing voor uw kind. Hieronder staan organisaties waarmee wij samenwerken: Opvoeding – Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Passend onderwijsaanbod...
Meer informatie

Primair Passend Onderwijs

  De rol van PPO Wanneer een kind ondersteuning nodig heeft die niet geboden kan worden van uit de basisondersteuning kan een beroep worden gedaan op PPO Rotterdam. Dit noemen we de extra ondersteuning. Binnen PPO Rotterdam vormt de schoolcontactpersoon...
Meer informatie

Naar het voortgezet onderwijs

Als uw kind in groep 8 zit komt het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Om uw kind met de keuze te helpen, worden de volgende stappen ondernomen: In de maanden november, december en januari worden door de kinderen van groep 8,...
Meer informatie

Speciale zorg

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Bij het praten over speciale zorg is het goed om een onderscheid te maken tussen de diverse problemen die kunnen ontstaan, zoals: Leerproblemen. (het kind kan de aangeboden leerstof niet aan, of de...
Meer informatie

Goede resultaten

Als school vinden wij het belangrijk om veel aandacht en tijd te besteden aan taal- en rekenonderwijs. We zetten hier onder andere onze leertijdverlenging voor in. Daarnaast geven de leerkrachten al vanaf groep 1 Engels in de klas. De leerkracht...
Meer informatie

Zorgtraject

De verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg ligt allereerst bij de groepsleerkracht(en). Die zijn voor de ouders altijd het eerste aanspreekpunt. Indien de leerkracht voor bepaalde situaties niet direct een oplossing heeft doet hij een beroep op de IB'er en/of op de...
Meer informatie