Oudercommissie

Dikkie Dik nodigt u als ouder van harte uit lid te worden van de oudercommissie. Wij vinden het belangrijk om uw advies te horen over belangrijke onderwerpen rondom de peuterspeelzaal. 

Onze oudercommisie heeft als belangrijkste taak om te adviseren over onderwerpen die genoemd worden in de Wet kinderopvang. de kwaliteit van de opvang (personeel en pedagogisch beleid), algemene beleid van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, VVE-beleid, klachtenregeling en wijziging van de prijs van de opvang. De oudercommissie mag ook ongevraagd advies geven over deze onderwerpen


Contact:
oudercommissiedikkiedik@cbsbeatrix.nl 

 
Cookie instellingen