Intern Begeleider (IB)

Onze school besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg. Wij zien het als een belangrijke taak om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Hoe eerder een kind geholpen wordt, des te beter. Niet alle kinderen doorlopen de schoolperiode op dezelfde wijze. Er zijn verschillen in leertempo, aanleg en karakter. We houden daar in de klas zoveel mogelijk rekening mee.

Op onze school zijn er twee intern begeleiders (IB'ers) verantwoordelijk voor de zorg van onze leerlingen:
  • Monique van Driel - intern begeleider voor de peuters en de groepen 1 tot en met 3
  • Gertie de Zwarte - intern begeleider voor de groepen 4 tot en met 8
De zorg die school geeft is heel breed. Zo is er zorg op sociaal emotioneel gebied, zorg voor gedrag en zorg op het gebied van leren. Zorg kan nodig zijn voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied, maar ook voor kinderen die meer aankunnen dan het standaard onderwijsaanbod.

Wat doet een intern begeleider?
  • Toesten inplannen en de resultaten volgen
  • Observaties van de groep of een individuele leerling
  • Onderhouden van contacten met experts
  • Leerlingbesprekingen, zorgbesprekingen en besprekingen op gemeentelijk niveau
  • Begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerkracht

 
Cookie instellingen