Plusklas

Het is de visie van de CBS Beatrix om iedere leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft om te kunnen groeien. De leerlingen die extra zorg nodig hebben, omdat ze iets moeilijk vinden, maar ook de leerlingen die verrijking of een korte instructie nodig hebben. Dit wordt in de klas gedaan door te werken met drie basisniveaus.


Toch zijn er in de school enkele leerlingen die aan deze verrijking niet genoeg hebben. Voor deze leerlingen (van groep 3 t/m 8) hebben wij de Plusklas. Hierin werken deze leerlingen aan hun vaardigheden om tot leren te komen. Ze leren plannen, samenwerken (met leerlingen van andere groepen), omgaan met emoties, etc. Ook worden zij uitgedaagd om out-of-the-box te denken en krijgen ze verdieping op taalgebied door middel van de methode Denken Over Taal.  


Niet iedere leerling is geschikt voor de Plusklas. Op onze school wordt gebruik gemaakt van de signaleringstool DHH. Hieruit komen leerlingen naar voren die mogelijk uitdaging binnen of buiten de klas kunnen gebruiken. Deze worden besproken met de Intern Begeleider en de Plusklas-leerkracht. Voor de leerlingen die niet in aanmerking komen voor de Plusklas, wordt de uitdaging binnen de groep vormgegeven.  
Cookie instellingen