Leerlingvolgsysteem

De leerkracht volgt de ontwikkeling van uw kind in de klas. Dit doet de leerkracht door observeren, nakijken en toetsen. De resultaten hiervan worden beschreven in ons administratiesysteem. In groep 1 en 2 zal dit beschreven worden in een observatiesysteem. Twee keer per jaar bespreken wij deze ontwikkeling tijdens een rapportgesprek met u.

Drie keer per jaar worden alle leerlingen besproken met de intern begeleider (IB). Dit noemen wij een leerlingbespreking. Wij kijken dan naar de resultaten en sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. 


 
Cookie instellingen