Zorgtraject

De verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg ligt allereerst bij de groepsleerkracht(en). Die zijn voor de ouders altijd het eerste aanspreekpunt. Indien de leerkracht voor bepaalde situaties niet direct een oplossing heeft doet hij een beroep op de IB'er en/of op de deskundigheid en ervaring van collega's. Bij complexe problemen kan het voorkomen dat de IB'er rechtstreeks met de ouders in contact treedt. In overleg kan dan besloten worden de hulp van externe deskundigen in te roepen.

Centraal staat altijd de vraag 'Wat heeft deze leerling nodig?'
Cookie instellingen