Medezeggenschapsraad

Elke school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Via de MR hebben onze ouders en medewerkers invloed op ons schoolbeleid. In de overleggen van de MR wordt onder andere de begroting van de school, het schoolplan en de veiligheid van de school besproken. De ene helft van de MR bestaat uit leerkrachten en de andere helft uit ouders van onze school. 

De documenten van de MR zijn terug te bekijken bij Albert-Jan Wink (directeur). 

Contact
mr@cbsbeatrix.nl

 
Cookie instellingen