Primair Passend Onderwijs

 

De rol van PPO

Wanneer een kind ondersteuning nodig heeft die niet geboden kan worden van uit de basisondersteuning kan een beroep worden gedaan op PPO Rotterdam. Dit noemen we de extra ondersteuning. Binnen PPO Rotterdam vormt de schoolcontactpersoon (SCP) de schakel naar deze extra ondersteuning.

PPO Rotterdam bestaat uit 9 Onderwijs Arrangeer Teams (OAT's). De OAT's bieden extra ondersteuning aan leerkrachten, scholen, ouders en kinderen door maatwerk te leveren. Ieder OAT is samengesteld uit mensen met verschillende expertises en vaardigheden. Daarnaast zijn bijna alle PPO-medewerkers ook werkzaam als schoolcontactpersoon.PPO Rotterdam en de scholen werken samen vanuit het Rotterdamse model. De ondersteuningsvraag van het kind staat altijd centraal. We kijken in gezamelijkheid wat het kind nodig heeft tot leren en ontwikkelen te komen.

Schoolcontactpersoon (SCP) als schakel
De SCP is heel laagdrempelig toegankelijk voor alle Rotterdamse basisscholen. Bij voorkeur wordt de SCP in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zodat de activiteiten zoveel mogelijk preventief kunnen plaatsvinden. Door een preventieve aanpak wordt enerzijds ingezet op het voorkomen van escalatie of het ontstaan van handelingsverlegenheid en anderszijds ingezet op het verminderen van bureaucratie (omdat bij preventieve inzet geen Ontwikkelingsperspectief (OPP) nodig is). Alle schoolcontactpersonen zijn verbonden aan een aantal scholen en komen wekelijks of tweewekelijks op school. Er wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt, in de klas en in samenwerking met de leerkrachten, ib'er, de leerlingen en hun ouders.

Mogelijkeheden in ondersteuning

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag gaat de SCP, in overleg met de school, kijken welke vorm van ondersteuning het meest passend is. Hier zijn op hoofdlijnen drie varianten mogelijk:

1. Expertise vanuit PPO Rotterdam
2. Budgetten vanuit PPO Rotterdam
3. TLV aanvraag voor SO of SBO

SISA

SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. Via SISA maken organisaties, indien nodig, hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. PPO Rotterdam vindt het belangrijk om met andere betrokken instanties en ouders samen te werken. 
Cookie instellingen