Schooltijden

Groep 1 en 2

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                   08.20 - 14.50
Woensdag                                                                    08.20 - 12.05

Groep 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                   08.30 - 15.00
Woensdag                                                                    08.30 - 12.15

Continurooster
CBS Beatrix werkt met een continurooster. Het continurooster houdt in dat alle groepen van groep 1 t/m 8 van 8.30 – 15.00 uur les krijgen. Alle leerlingen blijven over en eten met de leerkracht in de eigen klas. Vervolgens hebben de leerlingen nog 30 minuten pauze.

Tijdens deze pauze houden overblijfouders toezicht op de leerlingen. De kosten voor de overblijf bedragen 5 euro per maand of 50 euro per jaar. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL30 ABNA 0613599322. Vermeld hierbij duidelijk de naam van uw kind en de klas waarin hij/zij zit. U kunt ook contant betalen bij dhr. Wink.

Leertijdverlenging
CBS Beatrix heeft voor 3 jaar subsidie gekregen om de leertijd met 3 uur te verlengen per week. Dit wordt verdeeld in 4 dagen 45 minuten extra les. Daar de schooldag, zoals deze voorheen was, te lang zou gaan worden voor de leerllingen, is er gekozen voor het continurooster.

De invulling van deze uren besteden wij aan Engels en extra taal- en rekenonderwijs. Deze uren worden door de eigen leerkracht gegeven
Cookie instellingen