Missie en visie

Ons motto is 'elk kind, elke kans'. 

Onze missie is om samen met de ouders alle leerlingen zo goed en efficiënt mogelijk te begeleiden gedurende de schoolperiode.

In onze missie komen goede resultaten, samenwerken en zelfbewuste kinderen samen, die centraal staan in onze werkwijze:

Wij zijn een school die;

…resultaatgericht werkt
…kinderen verantwoordelijkheid leert te nemen voor hun leerproces, passend bij hun leeftijd en individuele vaardigheden
…zich ontwikkelt en samenwerken centraal zet
 
U ziet dit terug in onze werkwijze (visie):
  • Effectieve lessen, door middel van directe instructie waarbij onder andere Teach-technieken worden ingezet
  • De nadruk op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen
  • Een christelijke identiteit, met aandacht voor andere geloven en culturen
  • School, ouders en leerlingen dragen samen zorg voor de ontwikkeling van de leerlingen
  • Samenwerking met elkaar en met de kinderen onderling
  • Een Lekker-Fit school, waar een gezonde levensstijl centraal staat
  • Aandacht voor vaardigheden van de toekomst, waaronder Engels en digitale vaardigheden
  • Een veilige omgeving waarin normen en waarden worden gewaarborgd
Cookie instellingen