School Maatschappelijk Werk (SMW)

Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om u, als ouders en/of verzorgers op weg te helpen als u problemen ervaart met de opvoeding van uw kind. Dit gebeurt in samenwerking met de intern begeleider. 

Zijn er bijvoorbeeld veranderingen in de thuissituatie, is er iets ernstigs gebeurd of is uw kind opeens onhandelbaar? Lijkt er niets aan de hand, maar vertoont uw kind toch opeens ander gedrag (boos, gesloten, bang?). Zijn er problemen rondom een echtscheiding waardoor uw kind in de knel komt? Blijf er dan niet te lang mee tobben, maar bespreek het met de schoolmaatschappelijk werkster (SMW' er).

Hulp vanuit SMW is kortdurend van aard. Vaak zijn vijf afspraken al genoeg om het probleem helder te hebben, zodat de SMW'er u door kan verwijzen naar de juiste hulpverlener. Soms is de hulp van SMW al voldoende gebleken.
Soms vindt er een huisbezoek plaats. 

Het kan zijn dat de leerkracht en/of IB'er u benaderen als zij van mening zijn dat schoolmaatschappelijk werk u en uw kind kunnen helpen. Uiteraard kunt u deze hulp ook zelf aanvragen. Dit kan bij de leerkracht, maar ook rechtstreeks bij mevr. de Kok. U kunt voor een afspraak bellen met het schooltelefoonnummer 010-4829652 of kom gerust langs om een afspraak te maken. Soms heeft de SMW'er direct tijd voor u!

Schoolmaatschappelijk werkster CBS Beatrix:  

Femke de Kok
Aanspreekpunt Rots en Watertraining
Cookie instellingen