Ouderbetrokkenheid

Medewerker ouderbetrokkenheid
Yvonne Brasser is onze medewerker ouderbetrokkenheid. Zij organiseert activiteiten om school en ouders met elkaar in verbinding te brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld koffieochtenden, cursussen en voorlichtingbijeenkomsten. 

Regiegroep 
Sinds 2014 is er bij ons op school, naast de medezeggenschapsraad en de ouderraad, een Regiegroep Ouderbetrokkenheid. In deze groep delen en zoeken de ouders en de school samen naar nieuwe informatie met een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het kind, de leerling
Meer informatie over deze regiegroep kunt u hier vinden. 

Ideeënbus
Wij zien graag dat ouders meedenken binnen onze school. Heeft u voor ons tips, suggesties, ideeën, feedback, opmerkingen en/of toevoegingen? Dan kunt u die mailen via ideeenbus@cbsbeatrix.nl. Het doel van de ideeënbus is om ouders aan te moedigen om creatief mee te denken over vernieuwingen en verbeteringen van de school. 
Cookie instellingen