Onderbouw

Godsdienst
We werken met de methode Trefwoord. Er wordt iedere dag aandacht besteed aan godsdienst door middel van liedjes, verhalen of illustraties. Op deze manier ontwikkelen wij de levensbeschouwelijke vorming van de kinderen.
We besteden extra aandacht aan de Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen.
 
Engels
We werken met de methode Ipockets in de onderbouw. De kinderen krijgen totaal per week 1 uur Engels. Tijdens deze lessen spreekt de leerkracht de gehele les Engels. Samen met de handpoppen Monkey (groep 1 en 2) en Tiger (groep 3) leren de kinderen op speelse wijze de Engelse taal. Gedurende de week komen de woorden en liedjes spelenderwijs voor in het lesprogramma van de kinderen.
 
Sociaal emotionele ontwikkeling
Iedere week worden er lessen sociaal-emotionele ontwikkeling gegeven. We werken met de methode KIVA. Hierin wordt aandacht besteed aan het zelfbeeld, omgang met anderen en omgaan met regels.
 
Algemeen
Eten en drinken
Ochtendpauze
De kinderen drinken elke ochtend water (of melk) en eten fruit. De kinderen mogen het water een smaakje geven met vers fruit/groente/munt. Prikwater en siroop zijn niet toegestaan.
Middagpauze
Tussen de middag eten de kinderen hun eigen gezonde lunch. De kinderen kunnen voor de middag water meenemen, maar een pakje drinken mag ook. De kinderen nemen geen koek of snoep mee.
Verder hebben de kinderen de gehele dag de mogelijkheid om water te drinken.
 
 

Groep 1 en 2

 
Rekenen
De kleutergroepen werken tijdens rekenen aan drie rekendomeinen; getalbegrip, meten en meetkunde. Op deze manier werken wij aan de doelen voor eind groep 1 en 2. Hierbij kunt u denken aan: omgaan met hoeveelheden, de telrij, getallen, lengte, gewicht, tijd, construeren, oriënteren en lokaliseren en opereren met vormen en figuren.
 
Taal en beginnende geletterdheid
We werken met de methode LIST in groep 1. We besteden veel aandacht aan voorlezen en boeken. We lezen per dag gemiddeld 2 keer voor. Ook in de klas is veel taal terug te zien. Zo is er een themamuur met de woordenschat van het desbetreffende thema, een leeshoek en een schrijfhoek aanwezig in de klas. Verder leren we de kinderen elk thema vier (groep 1) of acht (groep 2) nieuwe klanken aan.
 
Gymnastiek
Twee keer per week krijgen de kinderen gym van de gymleerkracht in de gymzaal. We gebruiken de toestellen in een circuitvorm zodat alle vaardigheden worden geoefend. Zoals gooien en mikken, hoepelen, klimmen, evenwicht etc.
Op deze dag is het prettig als uw kind makkelijke kleding aan heeft, zodat uw kind zich zelf kan omkleden. De kinderen nemen gymkleding mee naar school en op school doen ze hun gymschoentjes aan.
De schoentjes blijven op school. Af en toe krijgt u ze mee naar huis om te passen of ze niet te klein zijn.
 
Zelfstandig werken
Om de zelfstandigheid te bevorderen maken we gebruik van het planbord. Zo bevorderen we het keuzes maken en het plannen. We laten de kinderen zoveel mogelijk zelf hun spullen opruimen na het spelen en werken. Daarnaast moeten ze zelf hun lijmkwastje afwassen of hun verfkwast afspoelen
Ook stimuleren we de zelfstandigheid door het zelf aan/uitkleden. Uiteraard helpen we wel als een kind moeite heeft met bepaalde sluitingen en veters.
 
In groep 2 wordt er gestart met het werken met een weektaak. Op deze weektaak staan een aantal werkjes die de kinderen die week moeten doen. Iedere week staan er andere werkjes op de weektaak. Alle ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek) komen aan bod. De kinderen bepalen zelf tijdens welke speel- en werklessen zij deze werkjes doen. Kinderen die het moeilijk vinden om werkjes op tijd af te krijgen, worden natuurlijk geholpen. Tijdens het spelen en werken loopt de leerkracht rond om de kinderen te helpen bij de opdrachten die zij doen. Er zit een opbouw in de hoeveelheid werkjes die op de weektaak staan. In de loop van het schooljaar zullen dit er meer zijn.
 

Groep 3

 
Rekenen
Methode: Wereld in getallen
Het eerste halfjaar leren de kinderen getalbeelden tot en met 10, de begrippen meer/ minder en evenveel, vooruit- en terugtellen tot en met 50, klokkijken van hele en halve uren, oefenen met splitsen en het maken van sommetjes tot en met 10. In het tweede halfjaar zijn de kinderen voornamelijk bezig met het automatiseren van de sommen en splitsingen. In groep 3 leren wij sommen tot en met 20. De getallenlijn tot 100 wordt aangeleerd, net zoals het klokkijken, geldsommen en de verschillende vormen van meten.

Taal en aanvankelijk leren lezen
Methode: Veilig leren lezen
 
Groep 3 is het jaar dat de kinderen leren lezen en schrijven. In het eerste halfjaar leren de kinderen 34 nieuwe klanken/letters. Drie klanken in woorden vlot lezen en schrijven. De eu en de oe is bijvoorbeeld één letter/klank.
 
In het tweede halfjaar leren de kinderen woorden met de volgende lettercombinaties: sch-, -ng, -nk, – aai, -ooi, -oei, en –eeuw, -ieuw en –uw.
Vervolgens leren ze woorden lezen met twee- en drielettergrepen. De kinderen leren woorden met drie, vier of vijf letters spellen, waarbij ook moeilijkheden als sch-, – ng, -nk, – aai, -ooi, -oei, en –eeuw, -ieuw en –uw of een –d aan het eind aan de orde komen.
 
Schrijven
Methode: Pennenstreken  
 
Wanneer de kinderen een letter leren lezen, leren ze de letter ook schrijven in schrijfletter. De kinderen leren eerst de schrijfletters los te schrijven. Later in het schooljaar leren de kinderen aan elkaar schrijven. In groep 3 schrijven de kinderen alleen nog met hun schrijfpotlood.
 
Gymnastiek
Twee keer per week krijgen de kinderen gym in de gymzaal van de vakleerkracht. Verschillende spellen en sporten worden tijdens de gymles beoefend.
 
Weektaak
Na enkele weken onderwijs gaan we starten met de weektaak. Dat betekent dat de kinderen na hun opdrachten in het schrift verder werken aan vervolgopdrachten.
 
Gedifferentieerd werken
Met lezen, spelling en rekenen werken we met drie niveaus. Er zijn kinderen die nog moeite hebben met de leerstof en zij krijgen extra instructie op school en oefenstof voor thuis. Er is een gemiddelde groep, zij krijgen instructie en gaan daarna aan het werk. Er zijn ook kinderen die naast de basisstof extra uitdaging krijgen.
Cookie instellingen