Samenwerking met experts

Samenwerking met experts

Soms vragen wij hulp van buitenaf voor problemen in de ontwikkeling van uw kind. Met elkaar zoeken we naar de beste oplossing voor uw kind.

Hieronder staan organisaties waarmee wij samenwerken:

Opvoeding
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Passend onderwijsaanbod
Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO)

Logopedie
Mondiaal logopedie
 

Daarnaast zijn er ook organisaties die op onze school aanwezig zijn. Deze mensen helpen uw kind met zijn of haar ontwikkeling.

Hieronder staan organisaties die binnen onze school uw kind kunnen helpen:

Oefentherapie
– In Balans Oefentherapie

Dyslexie
– OnderwijsAdvies

Taalontwikkelingsstoornis
– AURIS en Kentalis

Gedrag
– IKU