Zelfbewuste leerlingen

Als team van leerkrachten, directie en onderwijsassistenten zijn we ons ervan bewust dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de optimale omstandigheden. Daarom werken we met een enthousiast en professioneel team van leerkrachten.

Wij leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces, passend bij hun leeftijd en individuele vaardigheden. Volgens onze overtuiging kunnen leerlingen opgedane kennis alleen maar goed toepassen wanneer zij daar zelfbewust mee omgaan. 

Niet alleen in het leerproces willen we de kinderen stimuleren om zelfbewust te zijn, ook op sociaal emotioneel gebied helpen wij hen bewuste keuzes te maken. 

We spelen vanaf groep 3 Taakspel, waarbij onze leerlingen door midel van een spel leren zich beter aan de klassenregels en regels op het schoolplein te houden. Het doel is het verbeteren van taakgericht gedrag en het zorgen voor een positief onderwijsklimaat. Vanaf groep 6 worden er klassenvergaderingen gehouden waarbij de leerlingen complimenten mogen geven, voorstellen mogen doen en hun wensen mogen vertellen. 

Daarnaast zetten we het programma KiVa in voor de sociaal emotionele ontwikkeling. KiVa is een schoolbreed programma om pesten te voorkomen, wat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op onze basisschool.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren hoe ze als groep met elkaar omgaan, zodat ieder kind met plezier naar school kan gaan. 
 
 

Cookie instellingen