Werken Bij

Werken bij

Wij zijn een school die kinderen optimaal wil begeleiden, die normen en waarden hanteert, resultaat gericht werkt en een voorkeur geeft aan taal-, lees- en rekenonderwijs. Daarnaast zien wij ons als een lerende school die continu in ontwikkeling is. Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich kunnen ontwikkelen en hier voldoende begeleiding bij krijgen. Naast het kind, staat ook de leerkracht bij ons centraal.  
 
Op dit moment hebben wij geen vacatures, maar schroom niet om contact op te nemen. Misschien is er toch een samenwerking mogelijk!

Onze school valt onder de scholenstichting PCBO Rotterdam-Zuid. Op de website van onze scholenstichting zijn ook vactures te vinden.