Samenwerken

Zoals in ons logo van de school is te zien, vinden wij de samenwerking tussen leerkracht, ouder en kind ontzettend belangrijk. Een goede samenwerking zorgt voor succes!

Door het jaar heen hebben wij verschillende activiteiten om de samenwerking te bevorderen.
  • Kennismakingsgesprekken
  • Voortgangsgesprekken
  • Rapportgesprekken
  • Kom in de klas!
  • Kijkmiddagen
  • Ouderkamer
  • Inloopochtenden bij de peuters en kleuters

Ook hebben we op onze school een regiegroep, ouderraad en een medezeggeschapsraad

Naast de samenwerking tussen school en ouder, vinden we ook met ander partijen de samenwerking belangrijk. Zo hebben wij een eigen peuterspeelzaal, waardoor de doorgaande leerlijn al vanaf de peuters begint. Ook werken we nauw samen met de buitenschoolse opvang. 

En niet te vergeten... de samenwerking tussen leerlingen onderling. Door veel te werken met coöperatieve werkvormen stimuleren we de kinderen om samen te werken, te communiceren met elkaar en uit te wisselen. 


 
Cookie instellingen